câu chuyện về lòng vị thaTag: 

Một Câu Chuyện Về Lòng Vị Tha

Một Câu Chuyện Về Lòng Vị Tha

T5, 01 / 2018 4:42 Chiều
Thánh Phanxicô Salesiô thuật truyện sau: Tại thành Padua, nơi người theo học khi còn là sinh viên, thành này có một tục lệ đáng chê: Những chàng thanh niên đeo gươm giáo ban đêm ...