cắm hoa nhà chúaTag: 

Chuyện của những chàng trai cắm hoa nhà thờ

Chuyện của những chàng trai cắm hoa nhà thờ

T5, 01 / 2018 12:14 Chiều
Tại một số giáo xứ, việc cắm hoa trang trí nhà thờ, bên cạnh các nữ tu hay chị em của các hội đoàn đảm nhận, cánh đàn ông cũng tham gia nhiệt tình. Chuyện của những chàng trai cắm hoa n...