các tước hiệu của đức mẹTag: 

Tại Sao Đức Maria Có Quá Nhiều Tước Hiệu Như Thế?

Tại Sao Đức Maria Có Quá Nhiều Tước Hiệu Như Thế?

CN, 04 / 2018 12:44 Sáng
Việc thờ phượng của chúng ta chỉ dành riêng cho Thiên Chúa, và sau đó chúng ta tôn kính thụ tạo quan trọng nhất của Ngài là Đức Maria. Đức Maria có nhiều tước hiệu bởi vì Ngài là Mẹ Thiên ...