các thánh công giáoTag: 

Tại sao người Công giáo cầu nguyện với các Thánh?

Tại sao người Công giáo cầu nguyện với các Thánh?

T3, 01 / 2018 11:39 Chiều
Cũng như các Kitô hữu, người Công giáo tin có sự sống đời sau, nhưng học cũng tin rằng mối quan hệ của chúng ta với các Kitô hữu khác không chấm dứt vì sự chết. Người Công giáo cầu nguyện với ...