các linh hồn hiện vềTag: 

Linh Hồn Hiện Về Xin Cầu Nguyện

Linh Hồn Hiện Về Xin Cầu Nguyện

T2, 02 / 2018 8:12 Chiều
Bà Maria Agatha Simma sinh ngày 5-2-1915 tại Sonntag, nước Áo, trong một gia đình nghèo thật nghèo. Maria Agatha là con thứ hai trong số 8 người con. Vì gia cảnh quá nghèo, tấ...