bỏ đạoTag: 

Thưa Cha, Con Muốn Bỏ Đạo?

Thưa Cha, Con Muốn Bỏ Đạo?

T7, 02 / 2018 1:14 Chiều
“THƯA CHA, CON MUỐN BỎ ĐẠO!” THƯA CHA, CON KHÔNG MUỐN ĐI LỄ NHÀ THỜ NỮA !” (Có ai chưa bao giờ bực mình vì ca đoàn hát sai, vì linh mục giảng quá dài, vì người bên cạnh dám nghe điệ...