bánh không menTag: 

Tại sao phải dùng bánh không men trong thánh lễ ?

Tại sao phải dùng bánh không men trong thánh lễ ?

CN, 02 / 2018 1:38 Chiều
Luật hiện hành của Giáo Hội buộc rằng thánh lễ phải được cử hành với bánh không men (Giáo Luật, số 926). Nhưng ngày xưa không hẳn như thế. Vào giữa thế kỷ thứ II, thánh Justinô cho biết là giáo ...