bàn thờ chúa đẹpTag: 

Phải để bàn thờ Chúa như thế nào?

Phải để bàn thờ Chúa như thế nào?

CN, 12 / 2017 10:53 Sáng
Hỏi: Con chào Cha! Chúng con muốn chuyển về sống với ba mẹ vợ, nhưng ba mẹ vợ con là người đạo Phật (vợ con theo đạo khi lấy con). Nếu về sống chung trong nhà đã có bàn thờ Phật. Giờ con phải đ...