áo lễTag: 

Ý Nghĩa Màu Áo Lễ Phụng Vụ

Ý Nghĩa Màu Áo Lễ Phụng Vụ

CN, 02 / 2018 4:22 Chiều
Cũng như hoa có ngôn ngữ của nó, các màu áo lễ cũng có biểu tượng riêng tùy theo lịch phụng vụ. Nguyên thủy, các màu áo lễ và các trang cụ dùng trong phụng vụ là do giáo hoàng tương lai Innoc...