anh chua thuong xotTag: 

Tranh gốc của Lòng Chúa Thương Xót

Tranh gốc của Lòng Chúa Thương Xót

T4, 12 / 2017 7:46 Chiều
Ít ai biết rằng hình ảnh Lòng Chúa Thương Xót không phải là một tác phẩm đơn thuần từ bàn tay họa sĩ, mà có nguồn gốc sâu xa từ vị nữ tu đã được tuyên thánh tại Ba Lan. Bức ảnh Lòng Chúa Thương X...