15 kinh nguyệnTag: 

15 Kinh Nguyện Thánh Brigitta

15 Kinh Nguyện Thánh Brigitta

T2, 11 / 2017 12:37 Sáng
Kinh nguyện được: Ðức Giáo Hoàng PIÔ IX chuẩn nhận Nhân Tháng Các Linh hồn HÔI ĐỨC MẸ MÂN CÔI xin Chia sẻ bài này rất quan trọng nó khá dài… Nhưng vì Chúng ta cần cứu c...