T2, 11 / 2017 11:28 Chiều | Đức Tin Jesus

Hội đồng giáo hoàng Bảo vệ trẻ vị thành niên thừa nhận sự phức tạp của vấn đề, Hội đồng báo cho tổ chức Coping Quốc tế biết ý muốn hành động của mình.

Vấn đề các em bé có cha là một linh mục hay một tu sĩ là vấn đề tế nhị trong Giáo hội. Và đây là lần đầu tiên Tòa Thánh quyết định đồi diện với vấn đề này. Hội đồng giáo hoàng Bảo vệ trẻ vị thành niên do Đức Phanxicô thành lập năm 2014 để bảo vệ các em bé nạn nhân của các linh mục ấu dâm, cũng có nhiệm vụ quan tâm đến các nhu cầu và quyền lợi của các em bé có cha là một linh mục. Và trong tư cách này, Hội đồng đã tiếp xúc với tổ chức quốc tế Coping International (« con cái của các linh mục»), tổ chức đại diện cho các em bé này, để cho họ biết Hội đồng muốn hành động.

Trang mạng Coping cho biết, Coping là một tổ chức thiện nguyện trong việc giúp đỡ các em bé con của các linh mục và các tu sĩ trên toàn thế giới. “Chúng tôi làm việc cùng với Giáo hội để khuyến khích một tinh thần cởi mở đối với những người ở trong hoàn cảnh này”. Các em bé con của các linh mục thường là nạn nhân của các vấn đề tâm lý, kinh tế, xã hội do sự kiện cha của các em là những người phải sống bậc độc thân, các em lớn lên không có sự hiện diện của người cha, với tất cả các hệ quả của việc này đem lại”. Theo tổ chức Coping Quốc tế, có khoảng 4000 em trên thế giới sinh ra trong quan hệ “bất hợp pháp” này.

Hội đồng Tòa Thánh đã có những buổi họp đúng lúc về vấn đề này. Trong thư gởi tổ chức Coping Quốc tế, hội đồng cho biết: “Nhóm phụ trách được giao nhiệm vụ  định hướng nhằm viết các đường lối để quản lý tình trạng này. Vatican quyết định can thiệp, nhưng vấn đề vẫn còn phức tạp và cần tham cứu cẩn thận”.

Giáo luật nói gì?

Giáo luật đã không có luật đặc biệt về vấn đề này, nhưng giới hạn trong sự khẳng định các linh mục buộc phải sống độc thân và phải kiềm chế mình. Tổ chức Coping Quốc tế và con cái của các linh mục chờ Tòa Thánh lấp khoảng trống về luật hoặc quy tắc đặt ra cho vấn đề khó biện minh này (Il Giornale.it, 8 tháng 11). 

Các giám mục và hồng y

Các giám mục Ai Len là các giám mục đầu tiên tuyên bố một cách hợp pháp và công khai vấn đề này. Tháng 8 vừa qua, các giám mục đã đưa ra một danh sách các con đường phải theo, nhấn mạnh bắt buộc linh mục, phân định theo từng trường hợp, “không được trốn trách nhiệm nhiệm riêng của mình”. Hồng y Sean O’ Malley, có chân trong Hội đồng giáo hoàng Bảo vệ trẻ vị thành niên từ năm 2014 còn đi xa hơn: theo ngài, “nếu linh mục là người cha thì buộc linh mục đó phải rời sứ vụ”.

Điều tra của báo Boston Globe

Vấn đề các em bé con của các linh mục ở trang nhất của các báo Mỹ trong mùa hè vừa qua. Mười sáu tháng sau vụ điều tra các linh mục ấu dâm ở Boston, ông Michael Rezendes, một trong các người soạn thảo tài liệu đã ký hợp đồng với báo Boston Globe cho một cuộc điều tra mới về các người lớn (các ông, các bà) sinh ra từ quan hệ bất hợp pháp của các giáo sĩ công giáo. Trong bài phân tích, tờ Boston Globe dựa trên mười mấy trường hợp: không có lý do gì để nghĩ vì không có nhiều người liên hệ trong việc này mà không nêu lên và giữ im lặng.

Các điểm không chính xác trong tài liệu của Michael Rezendes

Nhưng cuộc điều tra của Michael Rezendes không phải là không thiếu chính xác. Bắt đầu bằng sự việc, dù không ghi nhận trong Giáo luật về vấn đề này, nhưng kỷ luật xưa của Giáo hội luôn dạy việc chịu chức của các ông đã lập gia đình luôn đòi hỏi phần trách nhiệm của họ trong việc cam kết tiết dục và – ngược lại – sự không tôn trọng điều kiện này, theo luật họ phải từ nhiệm chức vụ giáo sĩ của họ.

Nguồn: https://svconggiao.net