" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: ý nghĩa mùa vọng

Chủ đề: ý nghĩa mùa vọng

Ngọn Nến Mùa Vọng

Không khí sửa soạn đón mừng lễ Chúa Giáng sinh bắt đầu với bốn tuần lễ mùa Vọng. Trong những tuần lễ này có nhiều thói quen tập tục vừa mang tính cách văn hóa, vừa mang tính chất đạo đức truyền thống được đem ra thực hiện, như trưng …

Chi tiết »