" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: xức dầu bệnh nhân

Chủ đề: xức dầu bệnh nhân

Tìm Hiểu BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa.” (Gc 5,13-16) 1. H. Bí tích Xức Dầu là gì? T. Là dấu chỉ Chúa Giêsu dùng để …

Chi tiết »