" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: viết thư gửi chúa hài đồng

Chủ đề: viết thư gửi chúa hài đồng

Thư Gởi Chúa Hài Đồng

Kính gởi: Chúa Hài Đồng rất kính mến của con, Chỉ còn hơn 3 ngày nữa là đến sinh nhật của Chúa rồi. Con không biết năm nay người ta có tổ chức sinh nhật cho Chúa lớn không? Còn những người đi mừng sinh nhật có tặng quà cho …

Chi tiết »