" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: trước khi rước lễ phải làm gì

Chủ đề: trước khi rước lễ phải làm gì

Ba điều kiện để được rước lễ

1/ Sạch tội trọng, (Chúa không ở chung với tội lỗi). 2/ Có ý ngay lành  (rước lễ  vì mến Chúa, để linh hồn được sống) 3/ Giữ chay một giờ trước khi rước lễ (được uống nước lã, uống thuốc khi cần, ngoài ra không ăn uống thứ gì …

Chi tiết »