" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: trái cấm là gì

Chủ đề: trái cấm là gì

Con Người và Trái Cấm Thời Đại

Thời tận thế chẳng những được nhận biết qua Thời Đại Maria ở sự kiện Chúa Giêsu muốn tỏ Mẹ của Ngài ra cho thế gian “nhận biết và yêu mến”, với những lần Mẹ hiện ra vào thời cận đại, với những tín điều về Mẹ được Giáo Hội …

Chi tiết »