" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: tôi tin kính một thiên chúa ba ngôi

Chủ đề: tôi tin kính một thiên chúa ba ngôi

Chúa Ba Ngôi – Ba Mà Một – Một Mà Ba

(Lễ Chúa Ba Ngôi vào ngày 27.05.2018) Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm chính, vĩ đại nhất, quan trọng nhất nhưng khó hiểu nhất của Đạo Công Giáo. Chuyện kể rằng, có nhà truyền giáo kia, đến vùng truyền giáo nọ. Ngài hết sức yêu mến Chúa …

Chi tiết »