" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: tội phá thai

Chủ đề: tội phá thai

Phá thai! tội có được tha thứ?

Hỏi Thưa cha. Con là mgười công giáo, con đã sa ngã và yêu người có vợ, và đã lỡ mang thai hơn 4 tuần, nhưng con không thể nào giữ được bào thai đó và đã quyết định phá thai. Nhưng con vẫn luôn sống trông tội lỗi. Mong …

Chi tiết »