" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: thiên chúa tạo dựng

Chủ đề: thiên chúa tạo dựng

Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người

Người Ấn Ðộ thường kể câu chuyện ngụ ngôn về việc sáng tạo con người như sau: Một hôm Thiên Chúa quyết định tạo dựng con người, nghĩa là làm một tạo vật đẹp nhất giữa các tạo vật. Dĩ nhiên, khi Thiên Chúa vừa công bố quyết định, các …

Chi tiết »