" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: thiên chúa là tình yêu

Chủ đề: thiên chúa là tình yêu

Thiên Chúa Là Tình Yêu

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU Ngày Lễ Tạ Ơn Lạy Thiên Chúa là Đấng càn khôn, Người luôn yêu thương chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hằng trị muôn đời. Cảm tạ Chúa đã thương ban cho chúng con một đêm ngủ thật bình an. Xin cho …

Chi tiết »