" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: thiên chúa

Chủ đề: thiên chúa

Thiên Chúa bạn tin là Thiên Chúa nào?

Chúng ta biết Kito giáo là một tôn giáo độc thần chỉ đón nhận một Thiên Chúa duy nhất. Đó là một vị Thiên Chúa đã được Thánh Kinh, Chúa Giesu, các thiên thần, các tông đồ cùng hội thánh mặc khải cho chúng ta. Như vậy với những điều …

Chi tiết »

Những Điều Thiên Chúa Dạy Chúng Ta

Qua các Thánh Kinh và chính Chúa Giesu mặc khải chúng ta thấy được một vị Thiên bao dung và tình yêu bao la. Một hình ảnh gần gũi đó chính là Chúa Giesu. Thiên Chúa, Chúa Giesu dạy cho chúng ta điều gì? Thật sự Chúa đã dạy cho …

Chi tiết »