" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: theo chua

Chủ đề: theo chua

Bước theo Chúa trên con đường khổ giá

Khi Con Thiên Chúa sinh xuống thế làm người, Ngài đã có một Maria đồng trinh, hiền lành, nhu mì làm Mẹ, một Giuse nghèo khó làm cha nuôi, một ngôi làng bé nhỏ Nadarét làm chốn ẩn thân, một nghề thợ mộc khiêm tốn nuôi thân. Thế nhưng cuộc …

Chi tiết »