" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: thanh tam giesu

Chủ đề: thanh tam giesu

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Yêu trọn vẹn khiến Thánh Tâm nhận lãnh Ngọn giáo đâm cho máu chảy tỏ tường Chúng con nhìn mà kính lạy vết thương Như bằng chứng của mối tình khôn tả. Đây biểu tượng nói lên lòng yêu Chúa Và tỏ bày hai lễ tế Người dâng Lễ xưa …

Chi tiết »