" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: thánh là gì

Chủ đề: thánh là gì

Phong Thánh là gì? Ý nghĩa làm sao? Ai có quyền?

Giải Đáp và Hướng Dẫn: Lm. Phi Quang Hỏi Kính thưa Cha, xin Cha vui lòng dạy con hiểu biết thêm về việc Phong Thánh. Thưa Cha, làm sao một người còn sống có thể Phong Thánh cho một người đã chết? Vì như sự hiểu biết hạn hẹp của …

Chi tiết »