" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: thánh kinh tân ước

Chủ đề: thánh kinh tân ước

Những Câu Hay Trong Thánh Kinh Tân Ước (P3)

TIN MỪNG THEO THÁNH LU-CA Lc 1:35 Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Lc1:38 “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa …

Chi tiết »