" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: thánh giuse người công chính

Chủ đề: thánh giuse người công chính

THÁNH CẢ GIUSE: “Người Công Chính”

“Thánh Giuse gồm no mọi nhân đức” Kinh Thánh chỉ mô tả thánh Giuse bằng một từ ngữ ngắn gọn: “Người Công Chính”. Dĩ nhiên, khái niệm “công chính” ở đây được hiểu theo nghĩa Tân Ước, tức là con người trọn lành, bao dung, nhân từ, theo mẫu gương …

Chi tiết »