" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: thánh giêrađô

Chủ đề: thánh giêrađô

Chuyện Về Chiếc Khăn Tay Của Thầy Giêrađô

Kể về các phép lạ của thánh Giêrađô thì cần có nhiều giờ, nhưng điều làm cho nhiều Kitô hữu ngày nay muốn chọn Ngài làm Đấng Bảo Trợ các bà mẹ và trẻ sơ sinh, trước tiên, có lẽ bắt nguồn từ câu chuyện sau: Chuyện về chiếc khăn …

Chi tiết »