" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: tháng mân côi

Chủ đề: tháng mân côi

THÁNG MÂN CÔI ĐÃ VỀ.

Hàng năm Giáo hội Công Giáo dành trọn tháng mười làm tháng Mân Côi, tháng kính Mẹ Maria cách đặc biệt. Trong tháng này, Giáo hội khuyến khích và kêu gọi các Kitô hữu siêng năng cầu nguyện bằng việc đọc kinh Mân Côi. Để qua kinh Mân Côi, xin …

Chi tiết »