" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: tên thánh nữ và ý nghĩa

Chủ đề: tên thánh nữ và ý nghĩa

Chọn tên Thánh bổn mạng cho con

Đối với Kitô hữu, việc đặt tên thánh thường mang ý nghĩa để mỗi người tự nhắc nhở bản thân về cách sống, noi gương đạo đức của thánh bổn mạng, và cũng để được phù trợ nhờ lời cầu bầu của thánh nhân. Trong các gia đình, việc chọn …

Chi tiết »