" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: tâm tình mùa vọng

Chủ đề: tâm tình mùa vọng

Tinh Thần Mùa Vọng

1. Tại sao gọi là Mùa Vọng? – Mùa Vọng dịch từ tiếng La tinh “Adventus”, có nghĩa là “đến”. Vọng là mong đợi, mong chờ điều sắp đến. 2. Mùa Vọng có mấy nghĩa? – Có 4 nghĩa: 1) Mùa Vọng nhớ lại thời gian dân Do thái mong …

Chi tiết »