" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: rước lễ

Chủ đề: rước lễ

Có buộc Rước Lễ khi tham dự Thánh Lễ không?

Trước hết, cần nhắc lại mục đích của Thánh Lễ cử hành trong Giáo Hội. Thánh Lễ Tạ Ơn (Eucharist) – hay còn gọi vắn tắt là lễ Misa – là việc cử hành phụng vụ thánh cao trọng nhất trong Giáo Hội Công Giáo từ xưa đến nay. Thánh Công Dồng Vaticanô II đã gọi …

Chi tiết »