" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: phép lần hạt 7 sự thương khó đức mẹ

Chủ đề: phép lần hạt 7 sự thương khó đức mẹ

Chuỗi Kính Bảy Niềm Đau Của Mẹ Maria

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha chuổi hạt này để kính Bảy Niềm Đau của Mẹ Maria, để danh Cha  được vinh quang, để xin ơn trở lại cho chính con, gia đình con và cho  tất cả mọi người đang hiện diện trên mặt đất này. …

Chi tiết »