" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: những người bạn của thiên thần

Chủ đề: những người bạn của thiên thần

5 sự thật tuyệt vời về các thiên thần bảo vệ

1) Mỗi ​​người trên thế giới đều có một Thiên Thần Hộ Mệnh (dù là người Cơ Đốc hay không) Người ta tin rằng các nhà thần học và được xác nhận trong YOUCAT rằng “Mọi người đều nhận được từ Thiên Chúa là một Thiên thần hộ mệnh” (n. …

Chi tiết »