" />những câu kinh thánh hay nhất - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: những câu kinh thánh hay nhất

Chủ đề: những câu kinh thánh hay nhất

Những Câu Hay Trong Thánh Kinh Tân Ước (P1)

Bản dịch do Nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ Việt Nam TIN MỪNG THEO THÁNH Matthew Mt3:2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.” Mt3:3 Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mt3:10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: …

Chi tiết »