" />những câu kinh thánh - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: những câu kinh thánh

Chủ đề: những câu kinh thánh

Những Câu Hay Trong Thánh Kinh Tân Ước (P1)

Bản dịch do Nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ Việt Nam TIN MỪNG THEO THÁNH Matthew Mt3:2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.” Mt3:3 Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mt3:10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: …

Chi tiết »