" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: nhờ mẹ đến với chúa

Chủ đề: nhờ mẹ đến với chúa

Nhờ Mẹ Đến Với Chúa

Một lần trong giấc chiêm bao Chúa cho thánh Phanxicô xem thấy có hai chiếc thang bắc từ đất lên trời: một chiếc thang đỏ và một chiếc thang trắng. Trên đầu thang đỏ thì có Chúa Giêsu ngự, trên đầu thang trắng thì có Đức Mẹ. Rồi Ngài thấy …

Chi tiết »