" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: ngục thánh

Chủ đề: ngục thánh

Câu Chuyện Từ Luyện Ngục: Thánh Magarita Maria

Thánh nữ  hồi còn ở nhà tập, một lần có sơ suất nhỏ, chúa liền hiện ra và phán: – Con phải biết cha là một ông thầy thánh thiện và dạy đàng thánh thiện.Cha là đấng trong sạch và không chịu được một vết gì, dù rất nhỏ mọn. …

Chi tiết »