" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: nghi thức rửa tội cho người lớn

Chủ đề: nghi thức rửa tội cho người lớn

Những quy định nghi thức rửa rội

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Thưa cha, liệu chữ đỏ đã thay đổi khi có lễ Rửa tội trong Thánh Lễ …

Chi tiết »