" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: nghi thuc hon phoi

Chủ đề: nghi thuc hon phoi

Quy định về Thủ tục Hôn Phối

1.     Chuẩn bị trước khi đăng ký Hôn phối 1.1.   Giáo lý Hôn nhân: đôi bạn phải học tối thiểu 3 tháng. Học càng sớm càng tốt để xuất trình chứng chỉ khi đăng ký Hôn phối, hoặc đăng ký Hôn phối rồi tiếp tục học, miễn sao trước ngày …

Chi tiết »