" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: năng quyền tình yêu

Chủ đề: năng quyền tình yêu

Kính Lạy quyền năng của Thiên Chúa Tình Yêu

Những công trình sáng tạo vạn vật muôn loài hữu hình và vô hình, trong vũ trụ. Đều do bàn tay đầy quyền năng của Thiên Chúa tạo dựng nên. Rất nhiều thứ, mà mắt thường, con người không thể nhìn thấy được. Nhờ vào trí khôn, do Thiên Chúa …

Chi tiết »