" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: muôn ngàn đời chúa vẫn trọn tình thương

Chủ đề: muôn ngàn đời chúa vẫn trọn tình thương

Trọn Tình Thương

”Vì muôn Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (TV. 136) Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương Miền Giao ước trao Mạc Khải diệu thường Từ Đức Chuá Đấng giàu Lòng thương xót Dòng lịch sử sáng ngời Ý Thánh Vương Ơn Cứu độ vầng dương trời bén …

Chi tiết »