" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: mỗi vị thánh đều có một quá khứ

Chủ đề: mỗi vị thánh đều có một quá khứ

Thánh Nhân Và Quá Khứ Tội Lỗi

Trước mặt Thiên Chúa chí thánh, chẳng có ai nhân lành, “chỉ một mình Thiên Chúa nhân lành” (Mc 10:18). Ngoài ra, ai cũng lần mò tìm về Nhà Cha qua con đường tội lỗi và thứ tha: “Nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?” …

Chi tiết »