" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: màu áo lễ trong phụng vụ

Chủ đề: màu áo lễ trong phụng vụ

Ý Nghĩa Màu Áo Lễ Phụng Vụ

Cũng như hoa có ngôn ngữ của nó, các màu áo lễ cũng có biểu tượng riêng tùy theo lịch phụng vụ. Nguyên thủy, các màu áo lễ và các trang cụ dùng trong phụng vụ là do giáo hoàng tương lai Innocentê III († 1216) đặt ra trong điều …

Chi tiết »