" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: ma quỷ có thật

Chủ đề: ma quỷ có thật

Chúa có thật và Ma quỷ cũng có thật

Già nửa cuộc đời, tôi nay 52 tuổi mới nhận ra một điều: “Trên thế gian này không điều gì là không thể xảy ra”. Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo ở nông thôn nghèo, quê gốc ở Thái Bình. Khi con gái đầu được hơn một tháng …

Chi tiết »