" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: luyện ngục

Chủ đề: luyện ngục

Hình Khổ Luyện Ngục Như Thế Nào?

Trong Luyện ngục, các linh hồn phải chịu 2 thứ khổ: Khổ vì Lửa khao khát Chúa (pain of loss) và khổ vì Lửa thiêu đốt và các hình khổ khác (pain of sense). 1. Khổ vì tâm hồn khao khát được thấy Chúa, được kết hợp cùng Chúa trên …

Chi tiết »