" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: long thuong xot chua

Chủ đề: long thuong xot chua

Kính Lòng Thương Xót Chúa

Cách Đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa Giêsu Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 1 Kinh Lạy Cha 1 Kinh Kính Mừng 1 Kinh Tin Kính Chuỗi Lòng Thương Xót: Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của …

Chi tiết »