" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: lộc thánh

Chủ đề: lộc thánh

Lộc Thánh

Hằng năm, vào dịp Tết, ở những giáo xứ có treo những trên cây mai những tờ giấy gọi là “lộc thánh”; trong đó có in Lời Chúa. Những năm trước, tôi cũng hái lộc, nhưng cầu nguyện trước khi hái lộc, vì tôi tin rằng trước khi làm việc …

Chi tiết »