" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: lễ thánh giuse 19 3

Chủ đề: lễ thánh giuse 19 3

Thánh Giuse – Bạn Trăm Năm Đức Maria – Ngày 19/3

Ngày 19.06.2013, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích công bố một Sắc lệnh đã được Đức hồng y Bộ trưởng Antonius Cañizares Llovera và Đức Tổng giám mục Thư ký Arturus Roche ký vào ngày lễ Thánh Giuse Thợ 01.05.2013. Sắc lệnh quyết định đưa tên Thánh …

Chi tiết »