" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh xin

Chủ đề: kinh xin

Kinh Xin Ơn Biết Cầu Nguyện

Lạy Cha hằng hữu, Con Cha đã hứa rằng Cha sẽ ban cho chúng con mọi ơn chúng con xin Cha nhân danh Người. Tin tưởng vào lời hứa cả thể này, giờ đây nhân danh Chúa GIÊSU KITÔ và dựa vào công nghiệp của Người, con cầu xin Cha …

Chi tiết »